Työhyvinvointi on yksi liiketoiminnan menestystekijöistä.

5 tapaa parantaa työhyvinvointia ja työssä jaksamista oikeanlaisilla toimitiloilla

Työhyvinvointiin panostaminen on nykyään yksi puhutuimmista liiketoiminnan menestystekijöistä. Hyvinvoiva työntekijä on tuottavampi, sitoutuu paremmin työhönsä, sairastaa vähemmän ja välittää positiivista mielikuvaa työnantajastaan.

Toimitilojen valinnalla on tässä kohtaa tärkeä merkitys, sillä puitteet luovat konkreettisen pohjan työhyvinvoinnille ja työssä jaksamiselle. Listasimme tähän artikkeliin viisi näkökulmaa, joita mielestämme on tärkeää miettiä, kun tavoitteena on aidosti työntekijöiden hyvinvointia tukevien toimitilojen löytäminen.

1. Tilojen tarkoituksenmukaisuus

On tärkeää, että tilat muokataan työn luonteen sekä työntekijöiden tarpeisiin ja vaatimuksiin sopiviksi eikä niin päin, että työntekijät joutuvat oman työhyvinvointinsa kustannuksella sopeutumaan tiloihin, jotka eivät vastaa todellista tarvetta.

Kooltaan ja ominaisuuksiltaan tarkoituksenmukaisissa tiloissa työn tekeminen on tehokasta, ja työntekijän näkökulmasta ennen kaikkea mielekästä sekä motivoivaa. Työssä on helpompi onnistua, ja se luonnollisesti vaikuttaa positiivisesti työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen.

Hyvien puitteiden tarjoaminen työntekoon kertoo myös työntekijän ja hänen työpanoksensa arvostamisesta. Arvostuksen tunne on tutkitusti olennainen tekijä työssä jaksamisessa ja työhön sitoutumisessa.

2. Työrauhan mahdollistaminen

Työrauha on työhyvinvoinnin edellytys, sillä häiriötekijät vaikeuttavat oman työn hoitamista hyvin. Jatkuvat keskeytykset ja keskittymistä häiritsevä melu voivat saada aikaan sen, että työntekijä ei koe pystyvänsä tekemään parastaan tai nauttimaan työstään.

Toimivissa työtiloissa työrauha mahdollistetaan ensinnäkin sillä, että tilaa on riittävästi. Lisäksi tarvitaan oikeanlaiset huonejaot, jotta hiljaisuutta ja keskittymistä vaativa työ onnistuu ilman häiriöitä. Saatetaan myös tarvita äänieristyksiä, joilla estetään häiritsevien äänien kantautuminen tilasta toiseen.

3. Työn ergonomia

Työergonomiassa ei ole kyse pelkästään oikeanlaisesta istuma-asennosta työpöydän ääressä, vaan se kattaa kokonaisuudessaan hyvän työympäristön, jossa työprosessit onnistuvat mahdollisimman vähän työntekijää rasittaen. Työtiloja vaihdettaessa tai uudistettaessa ergonomia on aina syytä ottaa huomioon.

Ergonomian kannalta kriittiset kohdat löytyvät työntekijöiden kuormitustekijöitä kartoittamalla. Kun tarpeet ovat tiedossa, toimitilatkin kannattaa valita niitä silmällä pitäen ja muokata niitä niin, että työnteko on mahdollisimman suoraviivaista ja helppoa.

Toimitilojen osalta olennaista on ainakin se, että ergonomiaa parantaville ratkaisuille on tarpeeksi tilaa. Jos työhön kuuluu tavaroiden siirtelyä tai kuljettamista, reitit tiloissa ja niistä ulos on järkevää suunnitella mahdollisimman helpoiksi.

Työtiloja vaihdettaessa tai uudistettaessa ergonomia on aina syytä ottaa huomioon.

4. Tilojen terveellisyys ja turvallisuus

Työhyvinvoinnin kannalta on ehdoton vaatimus, että työtilat ovat rakenteiltaan ja sisäilmaltaan terveet. Vastuu työtilojen terveydestä on työnantajalla, joten toimitiloja valittaessa rakennuksen hyvä kunto ja sisäilman puhtaus kannattaa varmistaa vuokranantajalta.

Esimerkiksi kosteusvaurioiden ja homesienien aiheuttamat sisäilmaongelmat voivat saada aikaan monenlaisia työhyvinvointia heikentäviä oireita päänsärystä hengitysteiden ärsytykseen, ja pahimmillaan työntekijät voivat sairastua kroonisesti.

Myös muut sisäilmaan liittyvät tekijät, kuten sisätilojen lämpötila ja ilmanvaihdon tehokkuus, vaikuttavat työskentelyolosuhteisiin ja työhyvinvointiin. Paras tilanne on, jos näitä voidaan säätää tarpeen mukaan.

5. Tilojen sijainti ja saatavilla olevat palvelut

Sijainnillakin voi olla vaikutusta siihen, miten työntekijät viihtyvät työpaikallaan. Onhan siinä selvä ero, näkyykö työhuoneiden ikkunoista harmaata tehdasaluetta vai raikasta puistomaisemaa.

Hyvä sijainti voi tarjota mahdollisuuden verkostoitua muiden lähellä sijaitsevien yritysten kanssa, mikä tarkoittaa työntekijöille enemmän sosiaalisia kontakteja. Lähialueella sijaitsevat lounaspaikat puolestaan piristävät työpäivää, ja jos niitä on enemmänkin, ne tuovat mukavaa vaihtelua arkeen.

Toimitilakiinteistössä itsessäänkin saattaa olla tarjolla työhyvinvointia ylläpitäviä palveluita ja mahdollisuuksia. Liikuntamahdollisuuksien tarjoaminen on hyvä tapa tukea työntekijöiden hyvinvointia, ja esimerkiksi työntekijöiden käytettävissä oleva kuntosali on varmasti toivottu juttu. Saunatiloissa voidaan järjestää yhteishenkeä kohottavia illanistujaisia, joiden voimalla jaksaa taas ahkeroida. Työpaikalle tilattavalla hierontapalvelulla puolestaan rentoutetaan kehoa sekä mieltä.

Valitse toimitilat, joissa työnteko on mukavaa

Viihtyisään ja toimivaan työympäristöön kannattaa panostaa, sillä toimitiloilla on väliä: oikein valitut työtilat vaikuttavat positiivisesti työntekijöidesi hyvinvointiin ja sitä kautta myös liiketoimintaasi.

Tutustu Samlan toimitiloihin ja katso, löytyisikö niistä teille sopiva. Kun oikea sijainti löytyy, tiloja on mahdollista muokata juuri teidän tarpeisiinne sopiviksi.

Soita meille, niin kerromme lisää.

Ilari Joensivu
Ilari Joensivu
Vuokratilat
Tapio Lyytinen
Tapio Lyytinen
Vuokratilat

Ota yhteyttä

Nimi