Hyvä sisäilma tukee tuloksellista liiketoimintaa

Hyvä sisäilma on olennainen osa toimivaa työympäristöä

Sisäilman pitäminen laadukkaana vaatii tekoja: esimerkiksi ennakoivaa huoltoa, säännöllistä siivousta ja nopeaa puuttumista havaittuihin ongelmiin. Samla Toimitilojen kohteiden ylläpidossa näistä asioista pidetään kiinni.

Sisäilmasta saa ja pitää puhua

Hyvä sisäilma työtiloissa on yksi tärkeimmistä työhyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä. Aiheesta puhutaan nykyään paljon ja se onkin tarpeellista, sillä oikeanlaisilla toimenpiteillä useimmat sisäilman liittyvät ongelmat ovat ehkäistävissä ja ratkaistavissa.

Huonolaatuinen sisäilma voi aiheuttaa monenlaisia terveysoireita silmien, ihon tai hengitysteiden ärsytyksestä päänsärkyyn ja uupuneisuuteen. Nämä luonnollisesti heikentävät työtehoa ja pidemmän päälle vaikuttavat negatiivisesti työssä viihtymiseen.

Toimistotyössä sisäilman ongelmissa on usein kyse ilmanvaihdon riittämättömyydestä, vääränlaisista lämpötiloista tai häiritsevästä pölystä. Kun sisäympäristön olosuhteet pidetään kunnossa huolehtimalla esimerkiksi kiinteistön huolloista ja tilojen siisteydestä järjestelmällisesti, sisäilman laatukin pysyy parempana.

Hyvä sisäilma tukee tuloksellista liiketoimintaa

Sen lisäksi että sisäilma vaikuttaa yrityksen tiloissa työskenteleviin henkilöihin, sillä on myös liiketoiminnallisia vaikutuksia. Työntekijöiden oireilu lisää sairauspoissaoloja ja aiheuttaa näin suoria kustannuksia työnantajalle.

Huonon sisäilman yhteyttä työnteon tehokkuuteen on vaikeaa mitata euroissa, mutta on selvää, että nämäkin asiat kytkeytyvät toisiinsa. Esimerkiksi päänsärystä kärsivä työntekijä tuskin pystyy hoitamaan keskittymistä vaativia tehtäviä yhtä sujuvasti kuin oireettomana ja hyvinvoivana.

Jos ongelma sisäilman laadussa jatkuu pidempään, työntekijät saattavat myös herkästi äänestää jaloillaan ja etsiä viihtyisämpää työpaikkaa. Sekään ei ole työnantajan kannalta toivottavaa ja aiheuttaa lisää kuluja.

Siksi toimitiloja valitessaan on erittäin tärkeää kiinnittää huomiota siihen, millainen kohteen sisäilma on, miten siitä huolehditaan ja millaiset mahdollisuudet vuokralaisella on vaikuttaa asioihin huomatessaan ongelmia.

Lähteet: Työterveyslaitos, Sisäilmayhdistys ry

Samla Toimitilat on vastuullinen toimija myös sisäilma-asioissa

Me Samlalla ajattelemme niin, että emme vain vuokraa tilaa, vaan haluamme tukea asiakasyrityksemme kannattavuutta tarjoamalla tarpeita palvelevat tilaratkaisut ja työhyvinvointia lisäävän palvelukonseptin. Myös kohteiden sisäilman on oltava kunnossa.

Toimitilojen hyvän sisäilman kannalta oleellisinta on se, että ilmanvaihdon toimivuutta seurataan säännöllisesti ja vuosihuollot tehdään säntillisesti. Näin pyrimme siihen, ettei ongelmia pääse edes syntymään.

“Ilmanvaihtojen vuosihuollot tehdään meillä kaksi kertaa vuodessa, jotta pystymme takaamaan sen, että kohteissa on koko ajan puhtaat suodattimet ja sisäilma pysyy raikkaana. Erityisesti keskustakohteissa, joissa on suuri todennäköisyys pölylle, on tärkeää vaihtaa suodattimet riittävän usein”, kertoo Samlan hallinnoimien kiinteistöjen ylläpidosta vastaava kiinteistöpäällikkö Teemu Harri.

“Ilmanvaihdon nuohoukset teemme myös tarpeen mukaan. Normaali nuohousaikaväli on noin 10 vuotta, riippuen kiinteistössä olevasta toiminnasta sekä kiinteistön sijainnista. Nuohousten yhteydessä ilmamääräsäädöt laitetaan kohdalleen ja tarkastetaan, että paine-erot ovat kunnossa. Silloin korvausilmaa ja epäpuhtauksia ei tule rakenteiden läpi, vaan ilmanvaihto toimii niin kuin sen kuuluukin.”

Ilman lämpötila ja riittävä siivouksen taso vaikuttavat myös olennaisesti ilmanlaatuun, eikä näitäkään asioita unohdeta Samlalla.

“Esimerkiksi niissä kohteissa, joissa meillä on jäähdytysmahdollisuus, on tärkeää varmistaa jäähdytyksen toimivuus ennen jäähdytyskauden alkamista. Huollamme laitteet aina jo ennakoivasti”, Harri sanoo.

“Vastaamme säännöllisestä siivouksesta kohteidemme yleisissä tiloissa. Lisäksi olemme velvoittaneet siivoojamme käyttämään biohajoavia tuotteita, jotka ovat ystävällisiä sekä ympäristölle että sisäilmalle.”

Tavoitteena on aina mahdollistaa vuokralaisillemme sujuva liiketoiminta tiloissa, joissa kaikki on kohdallaan. Terveellinen sisäilma on yksi itsestäänselvistä osista tässä kokonaisuudessa.

Hyvin organisoituna kokonaisuus toimii

Kaikilla Samlan toimitilakiinteistöillä on kohdekohtaiset managerit, jotka valvovat vuosihuoltojen toteutumista ja huolehtivat, että niissä löytyneet viat korjataan kuntoon ajallaan. Kiinteistöpäällikkö Teemu Harri puolestaan vastaa kiinteistöjen ylläpidosta päätasolla.

Hyvän lopputuloksen kannalta on tärkeää, että kiinteistöön liittyvistä asioista kommunikointi vuokralaisten kanssa on sujuvaa.

“Mielestäni vuorovaikutus meidän ja vuokralaisten välillä on toiminut hyvin. Saamme tiedot korjaustarpeista huoltoyhtiölle tehtyjen vikailmoitusten kautta tai vuokralainen voi myös olla suoraan meihin yhteydessä”, Harri sanoo.

“Saatuamme ilmoituksen tartumme asioihin aktiivisesti: yleensä kohteen manageri menee käymään paikan päällä, jotta osaamme tarkentaa tutkimuksia. Ensimmäisenä on järkevää kartoittaa perusasiat.”

Haluatko toimitilat, jotka vaikuttavat positiivisesti liiketoimintaasi?

Kun työympäristö on viihtyisä ja toimiva, töihin on mukava tulla ja työtehokin on kohdallaan. Tutustu Samlan toimitiloihin kaupungin parhailta paikoilta!

Soita meille, niin kartoitetaan sopivimmat vaihtoehdot yrityksesi tarpeisiin.

Ilari Joensivu
Ilari Joensivu
Vuokratilat
Tapio Lyytinen
Tapio Lyytinen
Vuokratilat

Ota yhteyttä

Nimi*