Samla Toimitilat

Houkuttele ja sitouta työntekijöitä toimivalla työympäristöllä

Toimiva työympäristö vaikuttaa suoraan sekä henkilöstön sitoutumiseen että hyvinvointiin. Samla Toimitilat tarjoaa vuokratiloja, jotka edistävät näitä molempia.

Toimivan ja viihtyisän työympäristön merkitystä ei voi korostaa liikaa: se sitouttaa ihmisen työyhteisöön sekä auttaa häntä voimaan hyvin ja tekemään tuloksellista toimintaa.

Työympäristö ja tarjolla olevat työskentelytilat voivat jopa vaikuttaa työnantajan valintaan. Työnhakija ei enää katso vain hänelle tarjottavaa palkkaa, vaan etsii myös joustavaa ja viihtyisää työympäristöä.

Tasapainoilua työympäristöjen välillä

Työympäristön voidaan ajatella jakautuvan fyysiseen, sosiaaliseen ja digitaaliseen ympäristöön.

  • Fyysinen työympäristö käsittää konkreettiset tilat, jotka jaotellaan erilaisiin sektoreihin työn luonteen mukaan.
  • Sosiaalinen työympäristö muodostuu yhteisistä säännöistä ja tavoista toimia.
  • Digitaalinen työympäristö kuvastaa nimensä mukaisesti digitaalisia alustoja, joilla työtä tehdään ajasta ja paikasta riippumatta.

Pandemian aiheuttama etätyön lisääntyminen on vaikuttanut tasapainoiluun eri työympäristöjen välillä – siinä missä aiemmin tultiin joka päivä toimistolle, saatetaan nyt olla puolet viikosta etätyössä. Kotona työskentelemiseen tottunut henkilö voi kaivata kodinomaisuutta myös töihin ja haluta välillä vetäytyä juomaan kahvinsa rauhalliseen paikkaan tai käydä lounastauon päätteeksi virkistävällä kävelyllä.

Työntekijät tekevät jatkuvasti valintoja eri työtilojen välillä ja siksi työympäristöjä muokataan nykyään yhä enemmän niin sanotuiksi monitilatoimistoiksi, joissa työpisteet on jaettu sen mukaan, tehdäänkö työtä pääosin yksin vai muiden kanssa ja kuinka paljon ääntä työskentely aiheuttaa.

Erilaisia tiloja voidaan varata:

  • äänekkäämpään ja keskustelevampaan työskentelyyn
  • puolihiljaiseen työskentelyyn, jonka aikana voi vastata huoletta puhelimeen ja jutella vieruskaverin kanssa
  • täysin hiljaiseen ja itsenäiseen työskentelyyn.

Työympäristö ja tarjolla olevat työskentelytilat voivat jopa vaikuttaa työnantajan valintaan.

Työympäristön vaatimukset muuttuvat

Työpisteiden määrää ei lasketa enää koko henkilöstömäärän mukaan ja pienempi neliöiden tarve avaa mahdollisuuden panostaa toimitilan sijaintiin, toimivuuteen ja sisustukseen.

Työympäristön kiinnostavuutta kannattaa myös pyrkiä mahdollisuuksien mukaan parantamaan niin sanotuilla magneeteilla, kuten kahvilalla, peli- tai elokuvahuoneella tai erilaisilla lisäpalveluilla, kuten kuntosali- tai pesulapalveluilla. Näin esimerkiksi etätyöstä viehättyneet työntekijät saadaan saapumaan yrityksen fyysiseen työympäristöön.

Jos yrityksesi toimitilatarpeet ovat muuttuneet, voi työympäristön muutoksen ottaa vastaan myös mahdollisuutena muutosjohtamiseen. Uusi työympäristö antaa tilaisuuden muokata yrityksen toimintakulttuuria sekä vahvistaa yhteistyötä ja yhteisöllisyyttä. Parhaimmillaan koko työyhteisö voi vaikuttaa siihen, millainen uudesta työympäristöstä rakentuu.

Tilamuutosprojektit vaativat aikaa ja vaivaa, minkä vuoksi Samla Toimitilat haluaa auttaa prosessissa uuden toimitilan etsimisestä tilojen räätälöintiin saakka. Samla huolehtii asiakkaistaan myös sen jälkeen, kun uusi työympäristö on otettu käyttöön ja varmistaa, että kaikki viihtyvät.

Olisiko yrityksesi aika päivittää työympäristöä?

Jos tämän artikkelin luettuasi epäilet, että yrityksesi tarjoama työympäristö kaipaisi päivitystä, tutustu Samlan vapaisiin toimitiloihin ja ole yhteydessä meihin. 

Katsotaan yhdessä, millaisia tarpeita yritykselläsi toimitiloille on ja varmistetaan, että työympäristön muutos tarjoaa mahdollisuuden henkilöstösi hyvinvointiin ja koko yrityksesi menestymiseen.

Ilari Joensivu
Ilari Joensivu
Vuokratilat
Tapio Lyytinen
Tapio Lyytinen
Vuokratilat

Ota yhteyttä

Nimi